Pedagoglar

Bireylerin ruh sağlığı ve eğitimi ile iştigal eden eğitimli şahıslardır.

Çocukların ilgi , ihtiyaç ve gelişim düzeyleri yaşlara ve bireysel farklılıklara göre değişiklik gösterdiği için ailelere rehberlik ve danışmanlık yapar. Ailenin yaşadığı olası sorunlu dönemden çocuğu en az hasarla geçirmesini sağlar, çocukla aile arasında davranışların sorun olmamasını sağlamaya çalışır. Çocuklar da  bilgisayar veya oyunlar sebebiyle bağımlılık yapan olumsuz durumlarda aileye gerekli rehberliği verir.  Çocuğun yeteneklerinin keşfedilmesinde aileye yardımcı olur.