0530 265 75 35
0530 265 75 35
Employment Permit Certificate
özel istihdam bürosu izin belgesi
mesleki yeterlilik belgesi