0530 265 7535
0530 265 7535
Employment Permit Certificate
özel istihdam bürosu izin belgesi
mesleki yeterlilik belgesi