0530 265 75 35
0530 265 75 35
Çalışma/Oturma İzni

Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancılar

 

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni alabilmesi için gerekli şartlar farklıdır. Öncelikle işveren olacak hane halkının neden yabancı personel istihdamına ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaş ile sigorta primini ödeyecek mali gücünün olduğunu ispata dair belgelerini de bakanlığa sunmalıdır. Bu şartları karşılayacak mali güce ve yabancı personel istihdamını haklı kılacak gerekçeye sahip olan hane halkı işverenler başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru yapılabilmesi için, en az altı ay süreli (süresi sona ermemiş) ikamet tezkeresi şartı aranır. Altı aylık ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunarak işlem sürecinin başlatılmasını
sağlayabilirler.

 

Çalışma İzni

 

Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni; belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere ve ilk seferde en fazla bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

 

Çalışma izni belgesi, pasaport veya sürücü belgesi gibi önceden alınan ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılan bir belge değildir. Çalışma izni alınabilmesi için, işveren ve çalışacak olan yabancının müşterek müracaatları gerekir. Yabancının hangi işletmede, hangi görevde çalışacağı, ne kadar maaş alacağı ve ne kadar süreyle çalışacağı belirlenmiş olmalıdır.

 

Kanunlarımıza göre çalışma izni verilebilmesi için, işverenin ve çalışacak olan yabancının sahip olması gereken kriterleri karşılayabiliyor olması beklenir. Kriterlerin karşılanması halinde, çalışma izni alınabileceği anlamını çıkarılmamalıdır. Bahsedilen kriterler, başvuru yapılabilmesini teminen gereklidir. Çalışma izni verilip verilmeyeceği bakanlık uzmanlarınca değerlendirilecek olup; iş piyasasındaki durum, ekonomik konjonktür, işverenin mali yapısı, istihdama katkısı ve yabancı için yapılacak güvenlik soruşturması gibi birçok değişkene bağlıdır.

 

Eğer bir işletmede maaş alarak çalışacaksanız, aşağıdaki başlıklardan durumunuzu en iyi açıklayan sekmeyi inceleyiniz.

 

İkamet İzni

Yabancıların Türkiye’de kısa dönem ikamet izni alabilmeleri için yabancıda bir takım şartlar aranmaktadır. Aşağıda belirtilmiş olan şartların yerine getirilmesi halinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmektedir.

 

Kısa Dönem İkamet İzni Şartları;

·Yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi,

 

·Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar arasında bulunmaması,

 

·Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması,

 

·İstenilmesi haline; vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunması,

 

·Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermesi,

 

Kısa Dönem İkamet İzni Alınabilecek Durumlar

 

1.Turizm amaçlı kalacak yabancılar / Turistik İkamet İzni (Turizm amacıyla kalacağını beyan eden yabancıların geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarını, nerede ikamet edeceklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.)

 

2.Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar

 

3.Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar

 

4.Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar

 

5.Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar

 

6.Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar

 

7.Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar

 

8.Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar

 

9.Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar

 

10. Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar (Bu yabancılara en fazla iki defa ikamet izni verilebilir.)

 

11.Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar

 

12. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar (bu yabancılara bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.)

 

ÖNEMLİ BİLGİ:

 

Aşağıdaki durumlarda yabancıların Kısa Dönem İkamet İzinleri iptal edilir veya süre uzatımı yapılmaz.

 

·Veriliş amacının dışında kullanıldığının tespit edilmesi,

 

·Yabancı kişinin son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla yurt dışında kalması

 

·Yabancının hakkında sınır dışı etme kararının bulunması

 

·Türkiye’ye giriş yasağının bulunması

 

Bilgi almak için lütfen buraya tıklayın.