0530 265 75 35
0530 265 75 35
Çocuklarda İnce ve Kaba Motor Gelişimi

Çocuklarda İnce ve Kaba Motor Gelişimi

Çocuk gelişiminde son derece önemli olan bu kavramlar hakkında detaylı bilgi sahibi olunması gerekir. Ailelerin sıklıkla ince motor becerileri ile kaba motor becerileri kavramlarını birbirlerine karıştırdıkları gözlemleniyor.

Kaba Motor Becerileri Neler?

Kaba motor becerileri en genel tabiri ile büyük kaslarla ilgili olan becerilerdir. Çocukların başını dik tutabilmesi bir kaba motor becerisidir. Aynı zamanda oturması, hareket etmesi, yürümesi, dönmesi, emeklemesi de yine kaba motor becerileri arasında yer alıyor. Beyindeki kaba motor becerileri gelişimi çocukların vücudunu kontrol edebilmesini sağlıyor. Dengede durma ve zıplama gibi çeşitli hareketler de yine kaba motor becerileri olarak adlandırılır.

Bebekler doğduklarında kaba motor becerileri son derece sınırlıdır. Bu nedenle pek çok hareketi refleks olarak yaparlar. Büyüdükçe kaba motor becerileri de gelişmeye başlar ve beyin ile kaslar arasındaki bağlantı da güçlenir. Böylece hareketleri refleks olarak değil istemli olarak yapmaya başlayabilirler.

İnce Motor Becerileri Neler?

İnce motor becerileri ise çok daha farklıdır. Ellerdeki ve parmaklardaki küçük kasların çalışması ince motor becerileri ile ilgilidir. İnce motor becerileri elle kavrama ve parmakla kavrama ile birlikte el-göz koordinasyonunu da kapsar. Bildiğiniz gibi bebekler 4. aya dek bilinçli bir şekilde nesneleri kavrayamıyor. Bebeklerde ince motor becerileri emeklemeye başladıkları dönemde gelişmeye başlar. Dolayısıyla bu döneme kadar ince motor becerilerindeki gelişimi gözlemlemek pek mümkün olmaz.

Bebekler 4 aylık olduktan sonra artık ilgilerini çeken bir nesneyi gözleriyle takip etmeye başlarlar. El-göz koordinasyonu sağlama denemeleri de yapmaya başladıkları dönem 4 aylık oldukları zamandır. Bununla birlikte nesnelere uzanmaya ve tutmaya çalışırlar. Bu da bebeklerdeki ince motor becerileri ile çok yakından ilgilidir. Ancak ince motor becerileri daimi olarak gelişmeye devam eder.

Örneğin 3 yaşına gelene dek dik bir çizgi çizemeyebilirler. Ancak ince motor becerileri sağlıklı bir şekilde gelişmiş olduğunda artık 3 yaşını geride bıraktığında düz bir çizgi çekebiliyor olmaları gerekir. 2 yaşına geldiklerinde kağıda kalemle karalama yapabiliyor olmaları beklenir.